זיכויים – סעיף 46 – תרומות

זיכויים – סעיף 44 – החזקת קרוב במוסד

תרומות 46

זיכויים – סעיף 11- הנחת ישובים

סעיף 45