מה נלמד?
דיני עבודה
26 הרצאות

מבוא לדיני עבודה 2024

חוק הסכמים קיבוציים 2024

2024 יחסי עובד מעסיק

2024 חוק שוויון הזדמנויות

2024 חוק איסור קבלת בטחונות

חוק הודעה לעובד 2024

2024 חוק שעות עבודה ומנוחה

2024 היעדרויות בתשלום

דמי מחלה 2024

חופשה שנתית 2024

חוק שכר המינימום 2024

דמי נסיעה 2024

דמי הבראה 2024

חוק הגנת השכר 2024

הודעה מוקדמת 2024

חוק פיצויי פיטורין 2024

2024 חישוב פיצוי פיטורין

חוק עבודת נוער 2024

חוק עובדים זרים 2024

חוק גיל פרישה2024

חוק עבודת נשים 2024

העסקת עובדי קבלן 2024

חוק להגברת האכיפה 2024

צו הרחבה פנסיה חובה 2024

חוק שכר שווה לעובד ולעובדת 2024

חוק הזכות לישיבה 2024

הילה אהרוני בדרה, עו"ד
מרצה בכירה לדיני עבודה
סטודנטים מספרים
סיוון קורקוס
"קיבלתי 94 במבחן לשכת רו"ח!"
יהודית טולדנו
"קיבלתי 92 בבחינת לשכת רו"ח!"
אילנה דותן
"קיבלתי 98(!) בבחינת לשכת רו"ח"