מה נלמד?
מס הכנסה
4 הרצאות

מילוי נכון של טופס 101 וכללים לקבלת עובד

מילוי נכון של טופס 161 החדש וכללים לפרישת עובד

הכנסות חייבות במס והכנסות פטורות

הוצאות מותרות בניכוי לעובד

ביטוח לאומי
4 הרצאות

הכנסות חייבות ופטורות מתשלום ביטוח לאומי

גמלאות הביטוח הלאומי, תקופות אכשרה ותנאים לקבלתן

חישוב הזכאות לדמי מילואים

תשלום נוסף והפרשים

דיני עבודה
12 הרצאות

צווי הרחבה

הסכמים קיבוציים והדרך לאתרם

חוזי עבודה אישיים

הודעה לעובד

שעות עבודה ומנוחה

דמי מחלה

שכר מינימום

חוק הגנת השכר

חופשה שנתית

עבודת נשים

חוק פיצויי פיטורים

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות

גמל ופנסיה
6 הרצאות

סוגי קופות גמל

חובות מעסיקים להפרשה

הפרשות מותרות לקופות גמל

מועדים לתשלום

כללי דיווח הממשק האחיד

יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים

קריאת תלוש שכר
5 הרצאות

הבנת סעיפי תלוש השכר

איתור ליקויים בתלוש

קריאת דוחות נוכחות

הגדרת רכיבי שכר

ביצוע חשבות שכר מעשית

תהליכי מיחשוב
1 הרצאות

עבודה פרקטית בין חוזי נוכחות ושכר

הילה אהרוני בדרה, עו"ד
מרצה בכירה לדיני עבודה
חבילת לימודים משלימה
השתלמות 28/12/23 בנושא: דיני עבודה
320.00
השתלמות 27/12/23 +25/12/23 בנושא: ביטוח לאומי, דיני עבודה ופנסיה
320.00
עלות החבילה
590.00
640.00
סטודנטים מספרים
יהודית טולדנו
"קיבלתי 92 בבחינת לשכת רו"ח!"
אילנה דותן
"קיבלתי 98(!) בבחינת לשכת רו"ח"