מה נלמד?
שיעור 1
5 הרצאות

מבוא לבדיקות שכר

אילו בדיקות יש לבצע

מהם נהלי עבודה

מדוע חשוב שיהיו נהלים

איך כותבים נהלי עבודה

שיעור 2
4 הרצאות

דגשים חשובים לכתיבת נהלים

דגשים חשובים בקרת טופס 101

בקרת רשימת עובדים

בקרת אקסולוגיה

שיעור 3
3 הרצאות

דגשים חשובים לבדיקת רכיבי שכר ואקסולוגיה

בקרת שכר - לפי תיקון 24 לחוק הגנת השכר

בקרת דוחות נוכחות

שיעור 4
4 הרצאות

השוואת שכר

בקרת ההפרשות לפנסיה/קרן השתלמות

בקרת פנקס חופשה/מחלה

בקרת תשלומי הבראה

שיעור 5
4 הרצאות

בקרת סיומי העסקה וגמ"ח

בקרת שווי לשכר

דיווחים למ"ה ובל"ל

בקרת דפי חשבון וכרטסת הנה"ח

שיעור 6
4 הרצאות

בקרת קבלני כוח אדם

בקרת עובדי ניקיון, אבטחה וכוח אדם

בקרה אצל מזמין השירות

עבודת סיום קורס

הילה אהרוני בדרה, עו"ד
מרצה בכירה לדיני עבודה
סטודנטים מספרים