מה נלמד?
דיני עבודה
27 הרצאות

מבוא לדיני עבודה

חוק הסכמים קיבוציים

יחסי עובד מעסיק

חוק שוויון הזדמנויות

חוק איסור קבלת בטחונות

חוק הודעה לעובד

חוק שעות עבודה ומנוחה

היעדרויות בתשלום

דמי מחלה

חופשה שנתית

חוק שכר המינימום

דמי נסיעה

דמי הבראה

חוק הגנת השכר

הודעה מוקדמת

חישוב פיצוי פיטורין

חוק עובדים זרים

חוק עבודת נוער

חוק גיל פרישה

חוק עבודת נשים

חוק להגברת האכיפה

צו הרחבה לפנסיה חובה

חוק שכר שווה לעובד ולעובדת

חוק הזכות לישיבה

חידושי פסיקה

תפעול פנסיוני

העסקת עובדי קבלן

מס הכנסה
35 הרצאות

הכנסה חייבת

זקיפת שווי

שווי רט"ן

שווי רכב

שווי ריבית

שווי קרן השתלמות

שווי קופת גמל לקצבה

שווי הוצאות לינה בארץ

שווי נסיעות לחו"ל

פטור לנכה

פטורים כלליים

פטור למענקי פרישה

ניכויים

נקודות זיכוי

זיכוי ישובים

זיכוי משמרות

נטולי יכולת

זיכוי בגין הפקדת העובד לקופ"ג

זיכוי בגין תרומות

חישוב המס

חישוב מס לעובד יומי

חישוב מס על בסיס מצטבר

חישוב מס על משכורת בלתי קבועה

גילום מס

תיאום מס

תקנות קופות גמל

טפסים

טופס 161 החדש

חישוב מס מאוחד

קצבת פנסיה ונוסחת קיזוז

היטל עובדים זרים

מלכ"ר

מס שכר + מס הכנסה שלילי

שילוב בין פטורים

בעל שליטה סעיף 32

ביטוח לאומי
16 הרצאות

מבוא לביטוח לאומי

דמי מילואים

דמי פגיעה מתאונה

ביטוח עובדים בהליכי חדלות פירעון

ביטוח אבטלה

דמי לידה

שמירת הריון

הכנסה חייבת בדמי ביטוח

חישוב דמי ביטוח

תשלום דמי ביטוח בחל"ת

שמירת זכות לגימלה

תיאום דמי ביטוח

סיווג מבוטחים

ביטוח פנסיוני

פנסיה - סעיף 14

ייחוס תשלומים

בחינות מתכונת
14 הרצאות

ספטמבר 2023

יוני 2023

מרץ 2023

דצמבר 2022

ספטמבר 2022

יוני 2022

מרץ 2022

דצמבר 2021

יוני 2021

מרץ 2021

ספטמבר 2020

יולי 2020

מרץ 2019

ספטמבר 2021

טבלאות מס ובחינה מעשית
3 הרצאות

טבלאות מס - מס הכנסה

טבלאות מס - ביטוח לאומי

בחינה מעשית

הילה אהרוני בדרה, עו"ד
מרצה בכירה לדיני עבודה
סטודנטים מספרים
סיוון קורקוס
"קיבלתי 94 במבחן לשכת רו"ח!"
יהודית טולדנו
"קיבלתי 92 בבחינת לשכת רו"ח!"
אילנה דותן
"קיבלתי 98(!) בבחינת לשכת רו"ח"