מה נלמד?
דיני עבודה
28 הרצאות

מבוא לדיני עבודה

חוק הסכמים קיבוציים

יחסי עובד מעסיק

חוק שוויון הזדמנויות

חוק איסור קבלת בטחונות

חוק הודעה לעובד

חוק שעות עבודה ומנוחה

היעדרויות בתשלום

דמי מחלה

חופשה שנתית

חוק שכר המינימום

דמי נסיעה

דמי הבראה

חוק הגנת השכר

הודעה מוקדמת

חוק פיצויי פיטורין

חישוב פיצוי פיטורין

חוק עבודת נוער

חוק עובדים זרים

חוק גיל פרישה

חוק עבודת נשים

העסקת עובדי קבלן

חוק להגברת האכיפה

צו הרחבה פנסיה חובה

חוק שכר שווה לעובד ולעובדת

חוק הזכות לישיבה

חידושי פסיקה

תפעול פנסיוני

מס הכנסה
33 הרצאות

מבוא

יחסי עובד מעסיק

הכנסה חייבת

זקיפת שווי

שווי רט"ן

שווי רכב

שווי ריבית

שווי קרן השתלמות

שווי קופת גמל לקצבה

שווי הוצאות לינה בארץ

שווי נסיעות לחו"ל

פטור לנכה

פטורים כלליים

פטור למענקי פרישה

שילוב בין פטורים

ניכויים

נקודות זיכוי

זיכוי ישובים

זיכוי משמרות

נטולי יכולת

זיכוי בגין הפקדת העובד לקופ"ג

זיכוי בגין תרומות

חישוב המס

חישוב מס לעובד יומי

חישוב מס על בסיס מצטבר

חישוב מס על משכורת בלתי קבועה

גילום מס

תיאום מס

תקנות קופות גמל

מס שכר + מס הכנסה שלילי

חישוב מס מאוחד

טפסים

טופס 161 החדש

ביטוח לאומי
16 הרצאות

מבוא לביטוח לאומי

דמי מילואים

דמי פגיעה מתאונה

ביטוח עובדים בהליכי חדלות פירעון

ביטוח אבטלה

דמי לידה

שמירת הריון

הכנסה חייבת בדמי ביטוח

חישוב דמי ביטוח

תשלום דמי ביטוח בחל"ת

שמירת זכות לגימלה

תיאום דמי ביטוח

ייחוס תשלומים

סיווג מבוטחים

ביטוח פנסיוני

פנסיה - סעיף 14

בחינות מתכונת
12 הרצאות

ספטמבר 2023

יוני 2023

מרץ 2023

דצמבר 2022

ספטמבר 2022

יוני 2022

מרץ 2022

יוני 2021

מרץ 2021

ספטמבר 2020

יולי 2020

מרץ 2019

טבלאות מס ובחינה מעשית
3 הרצאות

טבלאות מס - מס הכנסה

טבלאות מס - ביטוח לאומי

בחינה מעשית

הילה אהרוני בדרה, עו"ד
מרצה בכירה לדיני עבודה
סטודנטים מספרים
סיוון קורקוס
"קיבלתי 94 במבחן לשכת רו"ח!"
יהודית טולדנו
"קיבלתי 92 בבחינת לשכת רו"ח!"
אילנה דותן
"קיבלתי 98(!) בבחינת לשכת רו"ח"