מה נלמד?
מבוא
1 הרצאות

הקדמה

הסכמי עבודה
1 הרצאות

הסכמי עבודה

טופס 101
1 הרצאות

טופס 101

ניהול נוכחות עובדים
6 הרצאות

ניהול נוכחות עובדים

קישור עובד לחוזה חדש

הקמת סוג היעדרות חדש

החזרת עובד שעזב

העתקת חוזה

סיום העסקה

הקמת עובד וחישובי שכר
4 הרצאות

הקמת עובד בתוכנת השכר

הקמת עובד ועובדים זרים

הקמת עובד בפנסיה

עובדים זרים

רכיבי שכר
2 הרצאות

רכיבי שכר 1

רכיבי שכר 2

תלוש שכר
1 הרצאות

תלוש שכר

סוגי עובדים
3 הרצאות

הגדרת חייל

הגדרת חייל משוחרר

הגדרת עובד זר

שינויים בתנאי העסקה
9 הרצאות

שינויים בתנאי העסקה

תאונות עבודה

יציאה לחופשת לידה

חזרה מחופשת לידה

החלפת הסכם זכאות לעובד

שינויים בשכר

שינוי בתנאים

פנקס חופשה 1

פנקס חופשה 2

דיווח לרשויות
1 הרצאות

טופס 102

פקודת שכר
1 הרצאות

פקודת שכר

דוחות
4 הרצאות

דוחות 1

דוחות 2

דוחות 3

דוחות 4

גיבויים
1 הרצאות

גיבויים

סיום יחסי עבודה
2 הרצאות

סיום יחסי עבודה 1

סיום יחסי עבודה 2

טופס 161 החדש
1 הרצאות

טופס 161 החדש

תפעול פנסיוני
1 הרצאות

תפעול פנסיוני

קלריס אברמוביץ
קלריס אברמוביץ

רכזת הקורס

סטודנטים מספרים
משה קופרברג
ערכת לימוד לקורס חשבי שכר בכירים 2024 . משלוח עד הבית!
"אני תמיד מוציא את ההשקעה"