הפרשות עובד לקצבה – זיכוי לעובד על הפקדות בקופת גמל

דוגמאות 2