ברגע שלא עוברים באופן סדיר 15 שעות השתלמות בשנה,
הלשכה מסירה אותך ממאגר חשבי השכר באתר הלשכה.
כדי לחזור למאגר הלשכה, ניתן לעבור קורס חשב שכר פרקטי.
למידע נוסף: 073-2295566