0% הושלמו
ציון ממוצע  0.00 
קורס חשבי שכר בכירים - 2022
1: מס הכנסה (0/51)
מבוא (0/1)
חישוב מס על משכורות (0/1)
תיאום מס (0/1)
נקודות זיכוי (0/9)
שווי למס (0/9)
חישוב מס מצטבר (0/2)
גילום רכיב בשכר (0/2)
הפרשות מעסיק לקצבה (0/2)
הפרשות עובד (0/1)
זיכויים (0/3)
עבודה במשמרות (0/2)
הכנסות פטורות (0/2)
קצבת פנסיה ונוסחת הקיזוז (0/1)
מענק פרישה ופיצויי פיטורים (0/5)
היטל עובדים זרים (0/1)
מלכ"ר (0/1)
כללים לניהול קופות גמל (0/1)
הגדרות וטפסים (0/1)
הכנסה חייבת (0/1)
חישוב מס על פי התקנות (0/1)
חישוב עובד יומי (0/1)
בעל שליטה סעיף 32 (0/1)
רכיבי שכר בטופס 161 (0/1)
קרן השתלמות פיצויים וקצבה (0/1)
2: דיני עבודה (0/61)
מבוא לדיני עבודה (0/1)
יחסי עובד מעסיק (0/1)
חוק שעות עבודה ומנוחה (0/6)
חוק הגנת השכר (0/5)
חוק חופשה שנתית (0/4)
תשלום דמי הבראה - צו הרחבה (0/2)
הוצאות נסיעה - צו הרחבה (0/2)
תשלום עבור ימי חג (0/2)
ביטוח פנסיוני חובה - צו הרחבה (0/3)
חוק גיל פרישה (0/2)
חוק דמי מחלה (0/4)
חוק הודעה לעובד ולמועמד (0/1)
חוק פיצויי פיטורין (0/4)
חוק הודעה מוקדמת על פיטורים (0/2)
חוק שכר מינימום (0/3)
חוק עבודת נשים (0/5)
חוק עובדים זרים (0/2)
חוק חיילים משוחררים (0/2)
חוק שכר שווה לעובד ולעובדת (0/1)
חוק שוויון לאנשים עם מוגבלויות (0/1)
החוק למניעת הטרדה מינית (0/1)
מקבץ חוקים א (0/1)
מקבץ חוקים ב (0/1)
החוק להגברת האכיפה (0/1)
שאלות ותשובות (0/3)
מבחן שאלות ותשובות
3: ביטוח לאומי (0/23)
מבוא לביטוח לאומי (0/1)
חישוב דמי ביטוח (0/2)
תיאום דמי ביטוח (0/2)
רכיבים פטורים מדמי ביטוח (0/1)
תקנות ביטוח לאומי (0/1)
ביטוח אימהות (0/3)
ביטוח נפגעי עבודה (0/2)
תאונות אישיות (0/1)
דמי אבטלה (0/1)
פשיטת רגל (0/1)
תגמולי מילואים (0/2)
קצבת אזרח ותיק (0/2)
סיווג מבוטחים וקביעת מעסיקים (0/1)
תשלום דמי ביטוח על פנסיה מוקדמת (0/1)
חופשה ללא תשלום (0/1)
קוד דיווח טופס 102 (0/1)
חוק הודעה לעובד ולמועמד
שיעור 1 מתוך 1
צור קשר